तुमच्या बरोबरची आमची परदेशी ट्रीप खूपच छान झाली. सन टुरीझम हे नावानुसार सूर्या सारखे सोनेरी आहे व तसेच खूपच चमकेल. सगळी व्यवस्था खूपच छान होती.

Mrs Suvarna & Mr Sunil Gadekar

Tagged in :